Skip to main content

Een validatie maken

Tip

We recommend using the Signup link to onboard users within your organization for  Qualified or Regulated credentials.

Opmerking

Alleen gebruikers met Client Administrator-rechten kunnen validaties aanmaken.Valideer meerdere gebruikers tegelijk met het -bulkuploadproces.Bulkvalidaties

Een validatie maken

  1. In DigiCert ONE®, in het menu Manager (rechtsboven), selecteert u DigiCert​​®​​ Document Trust Manager.

  2. In het DigiCert​​®​​ Document Trust Manager-menu, selecteert u Validaties > Validaties.

  3. Selecteer bovenaan de pagina Validaties Validatie aanmaken (Create validation).

  4. Op de pagina Validatie aanmaken vult u het validatieformulier in.

    Entiteit: Of deze validatie geldt voor een persoon of een organisatie.

    Type entiteit:  Organisatie, eindgebruiker (ondertekenaar) of accountgebruiker (beheerder).

  5. Selecteer Validatie aanmaken (Create validation).

De volgende stappen

De gebruiker ontvangt een e-mail om het validatieproces te beginnen. Selecteer om de voortgang van de validatie te zien in het DigiCert​​®​​ Document Trust Manager-menu Rapporten (Reports) > Auditlogboeken (Audit logs). Zoek op de pagina Auditlogbpeken naar het e-mailadres van de gebruiker.

Problemen met geweigerde validaties oplossen

Zodra een gebruiker is gevalideerd, kan die goedgekeurde identiteit worden gekoppeld aan een certificaat om een referentie aan te maken.