Skip to main content

Uw clientcertificaat bestellen

Voordat u begint

Als het organisatiebeleid vereist dat u een aanvraag voor certificaatondertekening (CSR) opneemt bij uw clientcertificaatorder, maakt u een CSR. Informatie over Een CSR maken.

Clientcertificaat bestellen

 1. Beweeg de muisaanwijzer over Een certificaat aanvragen in het zijbalkmenu. Selecteer onder Clientcertificaten het clientcertificaat dat u wilt bestellen.

 2. Geef op de pagina Clientcertificaat aanvragen, onder Certificaatinstellingen, de details van het certificaat op:

  1. Organisatie

   Selecteer in de vervolgkeuzelijst de organisatie waarvoor u het clientcertificaat aanvraagt. Alleen vooraf gevalideerde organisaties worden in de vervolgkeuzelijst weergegeven. Kunt u de gewenste organisatie niet vinden, neem dan contact op met uw manager.

   Opmerking: De organisatienaam staat op uw clientcertificaat.

  2. Organisatie-eenheid

   Het is niet verplicht een organisatie-eenheid op te geven; u kunt dit veld leeg laten.

   Als u de organisatie-eenheid wilt opgeven waarvoor het certificaat wordt gebruikt, voert u in het veld de naam van de organisatie-eenheid in.

  3. Handtekening-hash

   Selecteer een handtekening-hash in de vervolgkeuzelijst.

  4. Geldigheidsperiode

   Selecteer een geldigheidsperiode voor het certificaat: 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, aangepaste vervaldatum of aangepaste lengte.

 3. Onder Orderopties, in de vervolgkeuzelijst Automatisch verlengen, geeft u aan hoe vaak het certificaat automatisch moet worden verlengd.

 4. Voer onder Certificaten voor aanvraag de  Gegevens ontvanger in:

  1. Naam van ontvanger (algemene naam)

   De naam van de ontvanger zoals u die op het clientcertificaat wilt weergeven.

   If you are using a CSR to order your certificate, enter the fully qualified domain name (for example, www.example.com).

  2. Ontvanger e-mail

   Het e-mailadres dat u op het certificaat wilt weergeven. Scheid meerdere e-mailadressen met komma's. Het eerste e-mailadres dat wordt vermeld, wordt gebruikt om de ontvanger een e-mail te sturen, zodat deze een eigen clientcertificaat kan genereren.

 5. Als u een CSR gebruikt om uw certificaat te bestellen, upload of plak uw CSR dan in het veld Ontvanger CSR.

  We gebruiken de openbare sleutel die is ingesloten in de CSR om uw clientcertificaat te maken. Alle andere velden in de CSR worden genegeerd.

  Opmerking

  Uw CSR moet de labels -----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST----- en -----END NEW CERTIFICATE REQUEST----- bevatten.

 6. Om extra ontvangers van clientcertificaten toe te voegen, klikt u op de koppeling Nog een certificaat toevoegen en voert u de Gegevens ontvanger van de ontvanger in.

 7. Betalingswijze selecteren

  Selecteer onder Betalingsinformatieeen betalingswijze om het certificaat te betalen:

  1. Betalen met creditcard

   Heeft u geen contract of wilt u het contract niet gebruiken om dit certificaat te betalen? Gebruik een creditcard om het certificaat te betalen.

   Opmerking: We autoriseren de kaart wanneer de aanvraag is uitgevoerd. We voltooien de transactie echter pas nadat we uw certificaat hebben uitgegeven.

  2. Betalen met contactvoorwaarden

   Heeft u een contract en wilt u daarmee het certificaat betalen? Gebruik het contract om te betalen.

   Opmerking: Als u een contract heeft, is dit de standaard betalingswijze.

  3. Betalen met accountsaldo

   Heeft u geen contract of wilt u het contract niet gebruiken om dit certificaat te betalen? Factureer de kosten met uw accountsaldo.

   Als u geld wilt storten, klikt u op de link Storting.

   Opmerking

   De link Storting opent een andere pagina binnen uw CertCentral-account. Informatie die in het aanvraagformulier wordt ingevoerd, wordt niet opgeslagen.

 8. Overeenkomst voor certificaatservices

  Lees de overeenkomst door en schakel het selectievakje Ik ga akkoord met de bovenstaande Overeenkomst voor certificaatservices in.

 9. Klik op Certificaataanvraag indienen.

De volgende stappen

De detailpagina Ordernummer van het certificaat wordt geopend waar u de status van de e-mailadresverificaties kunt bekijken.

Elk e-mailadres dat in de certificaataanvraag wordt vermeld, ontvangt een e-mail met een koppeling zodat de ontvanger het eigendom van dat e-mailadres kan valideren. Als de ontvanger van het certificaat een validatie-e-mail verliest, kunt u deze opnieuw verzenden. Zie Een e-mailvalidatie voor DigiCert Clientcertificaat e-mail opnieuw verzenden.

Nadat alle e-mailadressen zijn gevalideerd, wordt er een koppeling verzonden naar het eerste e-mailadres op de lijst, zodat de ontvanger zijn clientcertificaat kan maken.

Opmerking

Als u een CSR heeft ingediend, wordt het clientcertificaat toegevoegd aan de door het clientcertificaat uitgegeven e-mail.