Skip to main content

CertCentral-meldingen

Accountmeldingen

Standaard stuurt CertCentral alle accountmeldingen naar het organisatiecontact voor de primaire organisatie in uw account. Meestal is dit de persoon die het CertCentral-account heeft gemaakt.

U kunt extra e-mailadressen toevoegen om kopieën te ontvangen van de e-mails die vanuit het account worden verzonden, zoals e-mails over goedkeuring van orders of over bijgewerkte gebruikersgegevens. Zie Ontvangers van accountmeldingen instellen.

Noodmeldingen

Standaard stuurt CertCentral noodmeldingen naar het organisatiecontact van de primaire organisatie in uw account. Meestal is dit de persoon die het CertCentral-account heeft gemaakt.

We adviseren u om de noodcontacten voor uw account te controleren en zo nodig aan te passen. Dit kost u hooguit enkele minuten. Zolang u uw noodcontacten nog niet hebt ingesteld, sturen we deze meldingen ook naar de e-mailadressen die zijn ingesteld om alle accountmeldingen te ontvangen. Zie Noodcontacten toevoegen aan uw account

E-mails voor de levenscyclus van certificaten

E-mails over certificaatorders ('e-mails voor de levenscyclus van certificaten') worden standaard gestuurd naar de gebruiker die het certificaat heeft aangevraagd, naar technische contacten en naar de beheerder- en managerrollen voor het certificaat. U kunt de instellingen voor deze e-mails wijzigen en instellen wie de e-mails voor de levenscyclus van certificaten moeten ontvangen. Zie Instellingen voor ontvangers van e-mails over de levenscyclus van certificaten instellen.

Verlengingsmeldingen voor certificaten

Standaard verzendt CertCentral meldingen over certificaatverlenging 90, 60, 30, 7 en 3 dagen vóórdat een certificaat verloopt, alsmede 7 dagen nadat een certificaat is verlopen. U kunt instellen wanneer u deze verlengingsmeldingen ontvangt, een standaard bericht toevoegen aan uw verlengingsmeldingen en extra e-mailadressen toevoegen om kopieën van de verlengingsmeldingen te ontvangen. Zie Verlengingsmeldingen voor certificaten.