Skip to main content

Gasttoegang

Met behulp van Gasttoegang kunnen gebruikers hun orders beheren zonder over een CertCentral-login te beschikken. Met hun e-mailadres en ordernummer (of de FQDN van het certificaat) kunnen ze hun certificaat downloaden, heruitgeven of intrekken. Gasttoegang kan worden ingeschakeld voor alle orders in uw account, of alleen voor bepaalde orders.

Alle contactpersonen die in een order worden vermeld, kunnen gebruikmaken van gasttoegang. Wanneer gasttoegang is ingeschakeld, wordt er een unieke link voor uw account gemaakt. De contactpersonen op de order kunnen deze link gebruiken om gasttoegang aan te vragen. Voor de veiligheid wordt een verificatie-mail naar het e-mailadres van de contactpersoon gestuurd met een link die twee uur lang toegang biedt.

Voor wie is gasttoegang bedoeld?

We adviseren u om een CertCentral-login voor elk van uw gebruikers aan te maken, omdat dit u de meeste controle en beveiliging biedt. Dit geeft uw gebruikers ook volledige toegang tot de functies van CertCentral.

Indien dit onpraktisch is, biedt gasttoegang een alternatieve manier om de contacten die op een order worden vermeld, in staat te stellen de order te beheren zonder dat ze beschikken over een eigen CertCentral-login. Gasttoegang staat slechts het beheer van één order tegelijk toe; geen enkele andere functie is toegankelijk.

Met gasttoegang kunnen alleen bestaande orders worden beheerd. Voor informatie over het plaatsen van nieuwe orders in uw account zonder een CertCentral-login te gebruiken, zie Gast-URL's beheren.

Gasttoegang configureren

Om gasttoegang voor uw account in te schakelen, gaat u naar de pagina Account > Gasttoegang.

  1. Selecteer onder Instellingen voor gasttoegang het selectievakje Inschakelen. Hiermee maakt u gasttoegang mogelijk voor alle orders in uw account. Na de inschakeling wordt de unieke Link voor gasttoegang van uw account geactiveerd.

  2. Bij orders die worden geplaatst terwijl gasttoegang is ingeschakeld, wordt de Link voor gasttoegang van uw account automatisch vermeld in de leveringsmail van het certificaat. Als u de link naar andere mensen wilt sturen, dient u dit zelf te doen.

  3. U kunt regelen welke contactpersonen van een order gebruik kunnen maken van gasttoegang, door de selectievakjes bij Organisatiecontact, Technisch contact, Aanvrager voor Gast-URL (abonnee) (het e-mailadres waarmee de order is geplaatst) en "Aanvullende e-mails" vermeld in de order in of uit te schakelen.

  4. Als u de prijzen van orders en aanvragen wilt verbergen in de gasttoegang-weergave, of als u de goedkeuring van de CertCentral-beheerder voor extra aankopen wilt uitschakelen, schakelt u de desbetreffende selectievakjes uit (niet beschikbaar voor alle CertCentral-accounttypen).

  5. U kunt de goedkeuring van een CertCentral-beheerder vereisen voor alle intrekkingsaanvragen die via gasttoegang worden ingediend. Schakel het desbetreffende selectievakje in als u deze goedkeuring verplicht wilt stellen.

  6. Selecteer Instellingen opslaan.

Gasttoegang uitschakelen voor een order

Als u gasttoegang voor een bepaalde order wilt uitschakelen, gaat u naar de pagina Orders.

  1. Vind op de pagina Orders de order waarvoor u gasttoegang wilt uitschakelen.

  2. Klik op het Ordernummer of op Snelle weergave.

  3. Schakel in het gedeelte Orderdetails onder de optie gasttoegang het selectievakje Inschakelen voor deze order uit. Gasttoegang is nu uitgeschakeld voor deze order.