Skip to main content

Veelgestelde vragen

Waarom is verifiëren nodig?

Identiteitsverificatie zorgt ervoor dat elektronische handtekeningen die namens u worden gezet, ook daadwerkelijk van u zijn. Identiteitsverificatie op afstand (RIV) stroomlijnt oude, op papier gebaseerde processen en biedt tegelijkertijd een hoog veiligheidsniveau.

RIV vraagt om uw voor- en achternaam, geboortedatum en geboorteplaats. Ook een van de volgende vormen van identificatie is vereist:

  • nationale identiteitskaart

  • paspoort

  • Rijbewijs

  • verblijfsvergunning

De identiteitsbewijzen moeten geldig zijn en voorzien zijn van een foto van de eigenaar. 

Statusdefinities 

Action needed

The task is new and requires action.

Submitted

Your identity document was submitted.

In review

Identity and fraud specialists are validating your identity.

Verified

Our reviewers verified your document. Proceed to the next step.

Denied

There was an issue with your identity document. Check your email and resubmit. You can reuse the code from your DigiCert​​®​​ Document Trust Manager dashboard. 

Hoe lang duurt het proces?

Het proces van verificatie op afstand, van ingediend tot geverifieerd, neemt doorgaans hooguit enkele uren in beslag, afhankelijk van de locatie. Sommige gebruikers ontvangen al na enkele minuten de uitslag. 

Tweeledige authenticatie 

Een mobiele app voor tweeledige authenticatie (2FA) – ook wel tweestapsverificatie genoemd – genereert een tijdelijke code voor eenmalig gebruik die een korte tijd geldig is. Zelfs als uw wachtwoord is gehackt, kan uw account niet worden geopend zonder een tijdelijke code van de 2FA-app die op uw eigen mobiele telefoon is geïnstalleerd. 

Wat is een ondertekeningstoepassing? 

Een ondertekeningstoepassing creëert, certificeert, deelt en ondertekent elektronische documenten. DigiCert​​®​​ Document Trust Manager van DigiCert ONE® is een ondertekeningsprovider die meer veiligheid en zekerheid toevoegt aan populaire ondertekeningstoepassingen. DigiCert​​®​​ Document Trust Manager zorgt ervoor dat:

  • De ondertekenaar is wie hij/zij zegt te zijn.

  • Het document niet is gewijzigd.

  • Het document juridisch geldig, controleerbaar en van een tijdstempel voorzien is.