Skip to main content

Uw CertCentral-account instellen

Bent u nieuw bij CertCentral of wilt u gewoon een korte opfrisbeurt? Deze handleiding behandelt enkele basisonderwerpen voor het instellen en configureren van accounts om u te helpen meer uit uw CertCentral-account te halen. Neem nu even de tijd om uw account in te stellen, zodat u zich minder zorgen hoeft te maken over SSL-certificaten en meer tijd kunt besteden aan hetgeen u wilt.

Uw profiel beheren

Controleer uw persoonlijke gegevens op de pagina Profielinstellingen. In de rechterbovenhoek van uw account, in de vervolgkeuzelijst "uw naam", selecteert u Mijn profiel.

my-profile_width-500.png

Beheer op de pagina Profielinstellingen uw:

 • Persoonlijke gegevens (telefoonnummer, functietitel, enz.)

 • Accountgegevens (e-mail, gebruikersnaam, wachtwoord en beveiligingsvraag)

 • Voorkeur voor accounttaal

 • API-sleutels (zie onze Ontwikkelaarsportal voor API-documentatie)

Betalingsmogelijkheden

CertCentral biedt u standaard twee betalingswijzen: creditcard en accountsaldo.

Creditcard

U kunt bij het bestellen van een certificaat altijd met creditcard betalen. U kunt een creditcard gebruiken voor een eenmalige betaling of een creditcard op uw account opslaan voor toekomstig gebruik.

Let op

Wanneer een creditcard wordt gebruikt om een certificaat aan te schaffen, kunt u dat certificaat momenteel niet automatisch verlengen. Betaal met accountsaldo om certificaten automatisch te vernieuwen.

Momenteel zijn creditcards alleen per gebruiker beschikbaar. Creditcardgegevens worden niet gedeeld met andere gebruikers in uw CertCentral-account.

Accountsaldo

Stort geld rechtstreeks op uw CertCentral-account om uw certificaataankopen af te schrijven van uw saldo. Klik in het zijbalkmenu op Financiën > Instellingen en schakel de betalingswijze Factureren aan accountsaldo in. Maak vervolgens stortingen op uw CertCentral-account.

finance-settings-page_width-500.png

Let op

Wanneer u accountsaldo gebruikt om een certificaat aan te schaffen, kunt u instellen dat het certificaat automatisch wordt verlengd.

CertCentral biedt twee methoden om geld op uw account te storten:

 • Creditcard

  Om een storting te doen met een creditcard, gaat u naar de pagina Geld storten (klik in het zijbalkmenu op Financiën > Geld storten).

 • Bestelorder

  Om een storting te doen met een bestelorder, gaat u naar de pagina Bestelorders (klik in het zijbalkmenu op Financiën > Bestelorder).

  Wanneer u bestelorders indient, stuurt DigiCert u een factuur. Er wordt alleen geld beschikbaar gesteld op uw account wanneer u de factuur betaalt.

Meldingen voor het hele account

Het e-mailadres dat is gebruikt om uw CertCentral-account te maken (alleen de oorspronkelijke beheerder) ontvangt automatisch kopieën van alle account-e-mails, inclusief verlengingsmeldingen.

Als u een extra e-mailadres wilt toewijzen om kopieën te ontvangen van alle e-mailmeldingen die zijn verzonden vanaf uw CertCentral-account, gaat u naar de pagina Meldingen (klik in het zijbalkmenu op Instellingen > Meldingen). Door voor dit doel een speciaal e-mailadres of speciale distributielijst te maken, kunt u alle activiteiten op uw account volgen.

Zie Uw e-mailmeldingsaccounts instellen.

Verlengingsmeldingen

Om te zorgen dat u een aanstaand certificaatverloop niet vergeet, stuurt CertCentral meldingen over certificaatverlenging naar alle accountbeheerders en de gebruiker die het certificaat heeft aangevraagd. Deze verlengingsmeldingen worden in elke fase naar dezelfde e-mailadressen verzonden naarmate het verval van de certificaten dichterbij komt.

Standaard verzendt CertCentral meldingen over certificaatverlenging met de volgende tussenpozen:

 • 90, 60, 30, 7 en 3 dagen voor de vervaldatum

 • 7 dagen na verloopdatum

Als u de meldingen over accountverlenging wilt aanpassen, gaat u naar Instellingen voor certificaatverlenging (klik in het zijbalkmenu op Instellingen > Voorkeuren, waar u het volgende kunt doen:

 • Kiezen wanneer verlengingsmeldingen worden verzonden.

 • Aanvullende e-mails toevoegen voor ontvangst van verlengingsmeldingen.

 • Meldingen voor escalatieverlenging configureren om bij elk interval een waarschuwing naar specifieke e-mailadressen te sturen. Zie Meldingen voor escalatieverlenging configureren.

Let op

E-mailadressen die zijn opgenomen in uw accountbrede meldingen ontvangen verlengingsmeldingen (zie Accountbrede meldingen). U hoeft die adressen hier ook niet toe te voegen.

DigiCert raadt aan om verlengingsmeldingen ingeschakeld te houden op accountniveau om te voorkomen dat certificaten onbedoeld verlopen, wat kan leiden tot uitvaltijd van de site.

Orderspecifieke verlengingsmeldingen

Na het configureren van uw accountverlengingsmeldingen, kunt u verlengingsmeldingen uitschakelen voor afzonderlijke certificaatorders. Ga naar de detailpagina van het ordernummer van het certificaat. In het gedeelte Orderdetails schakelt u verlengingsmeldingen voor de order uit. U kunt verlengingsmeldingen voor een order opnieuw inschakelen door terug te gaan naar de details van het Ordernummer van het certificaat en te klikken op Inschakelen.

disable-order-renewal-notifications_width-500.png

Beveiligingsinstellingen voor aanmelden bij account

Tweeledige verificatie, kunnen worden geconfigureerd op de pagina Verificatie-instellingen (klik in het zijbalkmenu op Instellingen > Verificatie-instellingen).

Afhankelijk van het bedrijfsbeleid of persoonlijke voorkeuren, kunt u uw eigen wachtwoordvereisten (lengte, categorieën en vervaldatum) en andere instellingen voor accountaanmelding instellen.

Auditlogboeken

Auditlogboeken bevatten de geschiedenis van acties die in uw account plaatsvinden. CertCentral houdt automatisch auditlogboeken bij die meer dan 50 verschillende acties in uw account registreren (inclusief aanmeldingen, certificaataanvragen en -intrekkingen), samen met het tijdstempel en de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd. Om de auditlogboeken in uw account te bekijken, gaat u naar de pagina Auditlogboeken (klik in het zijbalkmenu op Account > Auditlogboeken).

Gebruikers toevoegen om account en certificaten te beheren

Door gebruikers aan uw CertCentral-account toe te voegen, kunnen leden van uw organisatie hun eigen certificaatorders plaatsen, certificaten beheren, accountfinanciën beheren, enz.

Elke gebruiker krijgt een rol toegewezen waarmee u kunt bepalen wat ze te zien krijgen en welke acties ze kunnen ondernemen in uw account. De rol van financieel manager kan bijvoorbeeld de factureringsgegevens van een account openen en wijzigen en inkooporders maken, maar kan geen e-mailadres toevoegen om accountbrede meldingen te ontvangen.

Om extra gebruikers toe te voegen, gaat u naar de pagina Gebruikers (klik in het zijbalkmenu op Account > Gebruikers). Klik op de pagina Gebruiker toevoegen op Gebruiker toevoegen. Zie Gebruikers beheren voor meer informatie over gebruikersrollen, het toevoegen van een gebruiker, het uitnodigen van een gebruiker, enz.

Opmerking

Nadat u gebruikers heeft toegevoegd, ontvangen ze een e-mail met instructies voor het instellen van hun wachtwoord.

De volgende stappen

Voor meer informatie over accountconfiguraties en -aanpassingen bladert u door de onderwerpen in het gedeelte Account beheren.