Skip to main content

Onderteken een PDF met true-Sign V

Vereisten

Controleren en ondertekenen

 1. Rechtsklik op het bestand dat u wilt ondertekenen.

 2. Selecteer Openen met (Open with) > Adobe Acrobat Reader.

 3. Navigeer in Adobe Acrobat Reader naar: Meer tools > Certificaten in het menu aan de rechterkant.

 4. Selecteer Certificaten.

 5. In de werkbalk certificaten bovenaan selecteert u Digitaal ondertekenen (Digitally Sign).

 6. Sleep met de muis een rechthoek waar u de handtekening wilt plaatsen.

 7. In het nieuwe dialoogvenster voor certificaatselectie selecteert u het certificaat dat u wilt gebruiken en vervolgens Doorgaan (Continue).

  Opmerking

  In dit dialoogvenster kunt u het uiterlijk van de handtekening aanpassen voordat deze op het document wordt geplaatst.

 8. Selecteer Tekenen (Sign).

  Opmerking

  Bewerk de bestandsnaam om de ondertekende PDF te onderscheiden van de niet-ondertekende.

 9. Navigeer naar uw mobiele authenticatietoepassing om de 2FA uit te voeren uw identiteit te bevestigen.

  Opmerking

  • Voor Go>Sign Mobile:

   Navigeer naar de Go>Sign Mobile-toepassing > -autorisatieaanvraag > en selecteer Autoriseren (Authorize).

  • Voor Google Authenticator, Microsoft Authenticator of Okta:

   Voer de zescijferige code in die in uw mobiele authenticatietoepassing wordt verstrekt.