Skip to main content

Een organisatie indienen voor prevalidatie

Voordat u begint

Nadat u een organisatie heeft toegevoegd, dient u deze in voor organisatievalidatie om de organisatie te autoriseren voor specifieke typen certificaten. Bij het bestellen van certificaten zorgt deze prevalidatie ervoor dat het certificaat sneller wordt uitgegeven omdat het organisatorische deel van het certificaatvalidatieproces al is afgerond.

Een organisatie indienen voor validatie

 1. Klik in het zijbalkmenu van uw CertCentral-account op Certificaten > Organisaties.

 2. Klik op de pagina Organisaties op de organisatienaam voor de organisatie die u wilt indienen voor validatie en autorisatie voor certificaten.

 3. Selecteer op de pagina Organisatiedetails, in het gedeelte Organisatie indienen voor validatie, de validatietypen (certificaten) waarvoor u DigiCert de organisatie wilt laten valideren.

  • SMIME – SMIME Organization Validation

  • OV - Normale organisatievalidatie

  • EV - Uitgebreide organisatievalidatie (EV)

  • Privé SSL - DigiCert Privé SSL-certificaat

  • CS - Code Signing-organisatievalidatie*

  • EV CS - Uitgebreide Code Signing-organisatievalidatie (EV CS)

  • DS – Validatie van documentondertekening

 4. Geverifieerd contact toevoegen (EV / EV CS en CS)

  Als de door u gekozen organisatievalidaties geen geverifieerde gebruikers vereisen, ga dan verder naar stap 6.

  Waarschuwing

  After submitting a contact as a verified contact for a certificate type (EV, EV CS, or CS), you cannot remove them.

  Wanneer u orders voor EV TLS/SSL-, Code Signing- en EV Code Signing-certificaten indient, moeten we contact opnemen met de geverifieerde contactpersoon als onderdeel van het validatieproces voor de organisatie. Maar voordat we contact opnemen met de geverifieerde contactpersoon, moeten we eerst de contactpersoon valideren.

  Tijdens het prevalidatieproces van de organisatie kunt u ook de geverifieerde contactpersonen van de organisatie indienen om ze vooraf te valideren. Dit versnelt het uitgifteproces van certificaten voor EV TLS/SSL-, Code Signing- en EV Code Signing-certificaten. Omdat we de contactpersoon al hebben gevalideerd, hoeven we alleen maar contact met die persoon op te nemen en de order goed te keuren.

  • Als u EV - Uitgebreide organisatievalidatie (EV) heeft geselecteerd, moet u een contactpersoon voor de organisatie selecteren om aan te wijzen als een EV-geverifieerd contactpersoon. Alleen een EV-geverifieerde contactpersoon kan EV SSL/TLS-certificaataanvragen goedkeuren.

  • Als u EV CS - Uitgebreide organisatievalidatie (CS) heeft geselecteerd, moet u een contactpersoon voor de organisatie selecteren om aan te wijzen als een EV-geverifieerd contactpersoon. Alleen een EV CS-geverifieerde contactpersoon kan aanvragen voor EV Code Signing-certificaten goedkeuren.

  • Als u CS - Code Signing-organisatievalidatie heeft geselecteerd, moet u een contactpersoon voor de organisatie selecteren om aan te wijzen als een CS-geverifieerd contactpersoon. Alleen een CS-geverifieerde contactpersoon kan aanvragen voor Code Signing-certificaten goedkeuren.

  Opmerking:

  Als u de functie Toestaan dat niet-DigiCert-gebruikers worden gebruikt als geverifieerde contactenheeft ingeschakeld (zie Het toevoegen van niet-CertCentral-accountgebruikers als geverifieerde contacten inschakelen), ziet u twee opties: Bestaande contactpersoon en Nieuwe contactpersoon.

  Met de optie Bestaande contactpersoon kunt u een CertCentral-gebruiker toewijzen als de geverifieerde contactpersoon. Met de optie Nieuwe contactpersoon kunt u informatie invoeren voor een niet-CertCentral-accountgebruiker.

  Als u deze functie niet heeft ingeschakeld, ziet u geen opties. U kunt alleen accountgebruikers toevoegen als geverifieerde contactpersonen. Gebruik in dat geval de optie Bestaande contactpersoon.

  Gebruik een van de onderstaande opties om een EV-, CS- en EV CS-geverifieerde contactpersoon toe te voegen. U kunt overigens meerdere geverifieerde contactpersonen toevoegen.

  Optie 1: Een bestaande CertCentral-accountgebruiker toevoegen als geverifieerd contactpersoon

  1. Klik op de koppeling Contactpersoon toevoegen onder Organisatiecontacten.

  2. Selecteer Bestaande contactpersoon in het venster Contactpersoon toevoegen.

  3. In de vervolgkeuzelijst Contacten selecteert u Geverifieerd contactpersoon.

   Als er voor de door u geselecteerde contactpersoon een Functietitel of een Telefoonnummer ontbreekt, moet u die informatie toevoegen. Bij het toevoegen van een Functietitel en/of Telefoonnummer voor een bestaand contactpersoon wordt het profiel van de gebruiker automatisch bijgewerkt met de nieuwe informatie.

  4. Klik op Toevoegen.

  5. Om nog een geverifieerd contactpersoon toe te voegen, klikt u op de koppeling Contactpersoon toevoegen.

  Optie 2: Een niet-CertCentral-accountgebruiker toevoegen als geverifieerd contactpersoon

  Standaard is de functie Toestaan dat niet-CertCentral-accountgebruikers worden gebruikt als geverifieerde contacten uitgeschakeld voor een CertCentral-account. U kunt deze functie activeren op de pagina Divisievoorkeuren (Instellingen > Voorkeuren). Zie Toevoegen van niet-CertCentral-accountgebruikers als geverifieerde contactpersonen inschakelen.

  1. Klik op de koppeling Contactpersoon toevoegen onder Organisatiecontacten.

  2. In het venster Contactpersoon toevoegen selecteert u Nieuwe contactpersoon.

  3. Voeg de voornaam, achternaam en functietitel van de contactpersoon toe.

  4. Voeg vervolgens een E-mailadres en Telefoonnummer toe waarmee de contactpersoon kan worden bereikt voor het verifiëren van een certificaatorder.

  5. Klik op Toevoegen wanneer u klaar bent.

  6. Om nog een geverifieerd contactpersoon toe te voegen, klikt u op de koppeling Contactpersoon toevoegen.

 5. Nadat u de geverifieerde contactpersonen heeft toegevoegd, kunt u de typen certificaten die ze kunnen goedkeuren toevoegen (inschakelen) of verwijderen (uitschakelen) (EV, EV CS of CS).

 6. Klik op Verzenden voor validatie wanneer u klaar bent.

What's next

Complete organization validation

DigiCert must validate/authenticate your authority to order certificates for the organization. To do this, we will call a verified phone number to speak with someone representing the organization, such as the organization contact.

To get organization consent:

 • Answer the organization/validation phone call (preferred method).*

  • After you submit your organization for validation, make sure the organization contact and company receptionist know that you’ve submitted your organization for validation.

  • Let them know DigiCert will call a verified phone number to speak with one of them to complete organization validation/authentication.

 • Respond to the organization consent message.

  • If the DigiCert validation agent can’t reach someone who represents the organization at the verified phone number, they will leave a message that includes a call-back phone number and a verification code.

  • Make sure that the organization contact responds to the message and provides us with the verification code.