Skip to main content

Service Discovery-cloudscan

Discovery-cloudscan maakt gebruik van een cloudgebaseerde sensor om uw openbare TLS/SSL-certificaten te vinden, ongeacht de uitgevende certificeringsinstantie (CA). Standaard ondersteunt een cloudscan 50.000 IP's/FQDN's per scan. Er is geen limiet aan het aantal cloudgebaseerde scans dat u kunt uitvoeren.

Let op

Neem voor het melden van fouten met betrekking tot de cloudscanservice contact op met ons Ondersteuningsteam.

Een cloudscan houdt het resultaat 8 uur lang vast. Stel een scan in voor de laatste informatie over de gevonden certificaten en de eindpunten waar die certificaten zijn geïnstalleerd.

Let op

Cloudscans tellen niet mee voor uw Discovery-contract. Voer een cloudscan uit, zelfs als u uw scanlimiet heeft bereikt.

Discovery

Op zoek naar een robuustere discoverytool? Upgraden naar Discovery-sensorscans.

Discovery gebruikt sensoren, kleine softwareapplicaties die u op strategische plekken installeert om uw netwerk te scannen. Met behulp van deze sensoren vindt Discovery al uw interne en openbare TLS/SSL-certificaten, ongeacht de uitgevende certificeringsinstantie (CA), terwijl problemen in certificaatconfiguraties en -implementaties worden geïdentificeerd, samen met certificaatgerelateerde kwetsbaarheden in uw eindpuntconfiguraties.

Discovery-sensorscans bieden robuustere scanconfiguratie-opties en bieden de mogelijkheid om scans onmiddellijk, één keer - op een bepaald tijdstip of meerdere keren - volgens een vast schema uit te voeren. Zie de Discovery-gebruikershandleiding voor meer informatie. U kunt ook contact opnemen met uw accountmanager of ons Ondersteuningsteam.